Integritás bejelentés

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések megtételére vonatkozó tájékoztató

 

A bejelentés előterjesztésének módja:

- személyesen szóban (integritás felelősnél) – Hok József 4431 Nyíregyháza hrsz 15010/2. A személyes találkozóra a bejelentői kezdeményezést követő 3 munkanapon belül sor kell, hogy kerüljön.

- írásban (papír alapon vagy elektronikus úton)

- postai úton: 4431 Nyíregyháza, hrsz 15010/2

- e-mail: bejelentes@sostozoo.hu

- telefonon: +36 20 236204803214

 

A bejelentés kivizsgálásának határideje, az eljárással kapcsolatos információk:

a bejelentés megtételétől számított 30 nap

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. a bejelentésről a bejelentő személy részére a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül visszaigazolást küld, kivéve ha bejelentő kifejezetten kérte ennek mellőzését, vagy ha észszerűen feltételezhető, hogy a bejelentés kézhezvételének visszaigazolása veszélyeztetné a bejelentő személy személyazonosságának védelmét.

A bejelentés elintézésének eredményét a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. a bejelentővel az eljárás lezárását követő 15 napon belül közli

 

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme:

- nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt;

- tilos minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor;

- a bejelentő személyes adatait a bejelentést fogadó (integritás felelős) bizalmasan, titkosan kezeli, azokat a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, szerv részére adhatók át (amennyiben az a kivizsgáláshoz szükséges), vagy ha a bejelentő egyértelműen hozzájárult;

- a bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra;

- a hozzájárulásról a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. adatkezelési nyilvántartás vezet, valamint a bejelentőt tájékoztatja a személyes adatkezelésről, érintetti jogairól.

 

Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön, a bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefügésben bűncselekményt, vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.

A kezelt adatok közérdekből továbbíthatók a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, illetve szerv részére, amennyiben az adattovábbítás szükséges és közérdek fűződik hozzá.

Az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Az adatkezelési nyilatkozat itt érhető el.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. adatkezelési dokumentumai itt érhetők el.